Anton Goršin

Anton Goršin

25.09.2020

Kategorija: Rastline

Invazivne tujerodne rastline

Petek, 25. september 2020

Invazivne tujerodne rastline

V zadnjem tednu septembra v sklopu projekta LIFE ARTEMIS že nekaj let poteka popis tujerodnih rastlin. Namen projekta je osveščanje, usposabljanje in ukrepanje proti invazivnim tujerodnim vrstam v gozdu. Z namenom popisa tujerodnih vrst sem se v habitat Temenica podal 25. septembra skupaj z dijaki 2. letnika programa naravovarstveni tehnik. Glavni namen letošnjega popisa tujerodnih vrst je bil popis velikega pajesena. Po habitatu smo se delno vozili, delno pa smo tujerodne vrste poiskali tudi na krajših sprehodih. Tujerodne vrste smo skušali najprej natančno določiti po ključu za določanje tujerodnih vrst, jih fotografirali in nato po posebej prirejenem programu posredovali informacije o posamezni vrsti v zbirni center projekta.

Med tujerodnimi drevesnimi vrstami smo v tem dnevu prepoznali 4 drevesne vrste, in sicer: ameriški javor,

veliki pajesen,

zeleni bor

in rdeči hrast,

med tujerodnimi grmovnicami smo prepoznali 5 vrst, in sicer: bisernik,

lovorikovec,

navadno mahonijo,

octovec

in japonsko medvejko,

med vzpenjavkami smo v habitatu odkrili 3 vrste: kitajsko glicinijo,

peterolistno viniko

in oljno bučko

in našli smo še 9 drugih tujerodnih rastlin: banano,

enoletno suholetnico,

japonski dresnik,

kanadsko hudoletnico,

navadno barvilnico,

severno ameriško nebino,

topinambur,

žlezavo nedotiko

in pelinolistno ambrozijo. Skupaj smo v habitatu prepoznali kar 21 tujerodnih vrst. Kar nekaj vrst je bilo v habitat vnesenih z vrtnimi odpadki. Močno razširjene vrste so: ameriški javor, vinika, zeleni bor, japonska medvejka, oljna bučka, enoletna suholetnica, japonski dresnik, navadna barvilnica, topinambur in žlezava nedotika.

OK

Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z uporabo te spletne strani soglašate, da se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij