O projektu

Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo. Na majhni površini ima veliko biotsko raznovrstnost, ki je predvsem posledica prepletanja različnih vrst podnebja, geološke strukture ter velikih višinskih razlik, pogosto pa je povezana tudi s tradicionalno kmetijsko rabo. Na ozemlju države živi okoli 26.000 vrst živih bitij. Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča našo deželo med naravno najbogatejša območja Evrope in celo sveta.

Številčnost mnogih rastlinskih in živalskih vrst pa se zmanjšuje in lahko celo izumrejo. Na rdeči seznam ogroženih živali je vključenih 45 % vrst, med drugim več kot štiri petine vseh znanih vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica, to je 41 vrst sesalcev (ARSO).

Slovenija je leta 1999 sprejela Zakon o ohranjanju narave (ZON), ki določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi, in omogoča trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja. Ozaveščanje ljudi o pomenu varstva narave je ena od ključnih poti za doseganje naravovarstvenih ciljev, ker je le z zavedanjem vseh o skupni odgovornosti do narave, moč doseči konkretne uspehe na področju varovanja narave, kar prispeva tudi k ohranjanju lepot, ki jih lahko tržimo v turizmu.

Namen projekta je ponuditi obiskovalcem sprehod v naravi s poudarkom na izobraževanju o habitatnem tipu, na katerem se nahajajo. Turiste želimo navdušiti za lepoto narave in jih ozavestiti o pomembnosti varovanja narave in njenih prebivalcev ter solidarnega sožitja z njo.

Cilji projekta so:

  • Oblikovati integralni turistični produkt v vodilni destinaciji Novo mesto v vasi Prečna v neposredni bližini reke ponikalnice Temenica, ki bo obiskovalcem ponujal preživljanje časa v naravi skupaj z izobraževanjem o živalih in rastlinah na habitatnem tipu s kodo 3260.
  • V sodelovanju z okoliškimi turističnimi ponudniki obiskovalcem ponuditi raznovrstna doživetja, prenočišča, kulinariko.
  • Omogočiti dostop do internetne strani in aplikacije lifehabitats.com, kjer lahko obiskovalci prebirajo vsebine o destinaciji, habitatnem tipu, na katerem se nahajajo, živalih in rastlinah, locirajo okoliške znamenitosti, berejo blog, sodelujejo pri dodajanju fotografij ptic in živali.
  • Ponuditi e-vodič, ki ima označene sprehajalne poti, s pomočjo katerega lahko obiskovalci lažje izbirajo želene sprehajalne poti in se lažje orientirajo na habitatu.

 

OK

Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z uporabo te spletne strani soglašate, da se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij