Potočni škržek Unio crassus

Potočni škržek

Značilnosti

Vrsta sladkovodnih školjk, ki je razširjena tudi v Sloveniji. V povprečju doseže dolžino do 7 cm. Živijo 10 do 30 let, izjemoma tudi do 50 let. Je ledvičaste oblike, starejši primerki pa imajo temnejšo lupino od mladih, kar je posledica apnenčaste/železove ali manganove prevleke. Hrani se s filtriranjem vode, iz katere filtrira plankton in detrit.

Vrsta Drugo
Življenjski prostor Jezero, Močvirje, Potoki, Reke, Ribnik
Velikost do 7 cm

Opis

Ličinke (glohidiji) potočnega škržka del časa preživijo kot zajedavci v škrgah rib, kamor se pritrdijo z bisusno nitjo in kaveljčkoma. Ko se iz glohidija razvije školjkica, zapusti gostitelja, potone na dno in se zakoplje v peščeno dno, kjer živi 2 do 5 let, ko spolno dozori. Raziskave so pokazale, da školjke svoje glohidije v vodi širijo tako, da se priplazijo na vodni rob, kjer s stiskanjem lupin proizvajajo vodne curke, v katerih so glohidiji, ki se na tak način širijo po vodotoku. Spola sta vedno ločena. V večjih samicah se lahko razvije do 200.000 jajčec. Razmnožujejo se večkrat od pomladi do jeseni, najpogosteje od aprila do julija. V 4 do 6 tednih zarodek zraste do 0,2 mm velikega glohidija, ki prosto v vodi lahko preživijo največ tri dni. Glohidiji 3 do 5 tednov zajedajo na škrgah različnih vrst rib Populacija potočnega škržka je v 20. stoletju po celotni Evropi močno upadla, kar je bila posledica onesnaževanja vodotokov, razmejevanja habitata ter upada ribje populacije v vodotokih. Glavni omejujoči dejavnik za preživetje je koncentracija nitratov, ki že nad 2 mg/l zmanjšuje preživetje glohidijev in spolno nezrelih školjk. Danes je v Sloveniji z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovan habitat potočnega škržka, sama vrsta pa je uvrščena na Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji kot prizadeta vrsta.

Potočni škržek

na habitatu Temenica

Map?
SPECIAL ogr.

OK

Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z uporabo te spletne strani soglašate, da se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij